Cabinetul nostru vă asigură confidenţialitatea asupra tuturor datelor pe care alegeţi să le comunicaţi terapeutului dumneavoastră.

Acesta nu poate comunica despre clienţii săi decât cu acordul acestora.

Singura situaţie în care, conform legii, terapeutul este obligat să anunţe autorităţile este cea în care clientul pune în pericol viaţa sa sau a altor persoane.