Psihoterapia adolescentului

Adolescentul este o persoană în plin proces de schimbare, se construieşte pe sine prin continue căutări şi diferenţieri faţă de alţii, există reorganizări în legatura cu valorile (în special asumarea valorilor personale care diferă de cele ale părinţilor), trece de la un corp de copil la unul de adult, toate funcţiile şi procesele psihicese dezvoltă şi se maturează.

Această schimbare se face cu preţul unei permanente conflictualităţi psihice. Evoluţia nu este lineară ci oscilantă, apar perioade de inegalitate sau chiar dizarmonii, trăiri de confuzie, insucces, dezamăgiri, anxietăţi. Gestionarea acestor trăiri poate conduce la structuri pozitive (armoniase) sau negative (dizarmonice).

Aceste conflicte pot duce la schimbări bruşte de atitudine şi de stare, opoziţionism, iritabilitate, dereglările de somn sau alimentare, adicţii, dificultăţi de învăţare, eşec şcolar, stimă de sine scăzută, gânduri suicidare, tulburări ale identităţii sexuale etc. Adolescentul  se simte însingurat şi neinţeles.

Conflictul între adolescent şi familia sa se înscrie într-o cvasinormalitate. Pe de o parte, acesta încă are nevoie de părinţi şi de limitele pe care aceştia le impun, iar pe de altă parte, încearcă să îşi găsească propria identitate, astfel încât se străduieşte tot mai mult să iasă de sub tutela familiei.

De asemenea, părinţii se trezesc extrem de surprinşi de sentimentul de respingere pe care îl trăiesc atunci când adolescentul încearcă să se "elibereze" de ei, precum şi de pierderea controlului pe care până mai ieri îl aveau asupra acestuia.

Ideea că la un moment dat totul va trece şi adolescentul se va adapta noului statut nu este de ajuns. Suportul emoţional, autentică ascultare şi înţelegere, atitudinea de a nu critica, de a nu judeca, ajută adolescentul să depăşească nesiguranţa şi neîncrederea, să se constituie ca o persoană unică, cu valori proprii.

Psihoterapia oferă spaţiul în care adolescentul poate privi în el însuşi, poate reflecta la experienţele proprii, la relaţiile cu ceilalţi, îşi poate explora trăirile, visele, speranţele, temerile, iar părinţii se pot repoziţiona în relaţia cu adolescentul.Ce vă oferim: